A1, A2, A, B, BE, C, CE, D

Kategorije vozila

A1 KATEGORIJA

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg i motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW.

– minimalna starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 15 godina i 6 mjeseci

A2 KATEGORIJA

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više.

– minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 17 godina i 6 mjeseci

A KATEGORIJA

Motocikli sa ili bez bočne prikolice i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW.

– minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine. – minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 23 godine i 6 mjeseci ili minimalna starosna dob 19 godina i 6 mjeseci, i posjedovanje vozačke dozvole A2 kategorije najmanje 2 godine

B KATEGORIJA

Motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

– minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 17 godina i 6 mjeseci

B CODE 96 KATEGORIJA

Motorna vozila B kategorije u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg.

– minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 18 godina i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

BE KATEGORIJA

Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3 500 kg. (ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila)

– minimalna starosna dob za kategoriju BE je 18 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 18 godina i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

C KATEGORIJA

Motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg
– minimalna starosna dob za kategoriju C je 21 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 20 godina i 6 mjeseci i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije ili

– minimalna starosna dob 18 godina i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije te obvezno posjedovanje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu u cestovnom prometu

CE KATEGORIJA

Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.
– minimalna starosna dob za kategorije CE je 21 godina.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 20 godina i 6 mjeseci i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije ili

– minimalna starosna dob 18 godina i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije te obvezno posjedovanje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu u cestovnom prometu

D KATEGORIJA

 Motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača, motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg.

– minimalna starosna dob za kategoriju D je 24 godine.

UVIJETI ZA UPIS U AUTOŠKOLU :
– minimalna starosna dob 23 godina i 6 mjeseci i posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije ili

– minimalna starosna dob 20 godina i 6 mjeseci te posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije te obvezno posjedovanje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu u cestovnom prometu

– minimalna starosna dob 20 godina i 6 mjeseci te posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije te obvezno posjedovanje ubrzane početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu u cestovnom prometu ( za linijski prijevoz putnika do 50 km).

 

 

Saznaj više